Drāmas mākslas skola
Dmitrija Krimova laboratorija, Maskava

Drāmas mākslas skola
Dmitrija Krimova laboratorija, Maskava

Nācijas teātris, Maskava

P. Fomenko meistardarbnīca, Maskava

K. Staņislavska un V. Ņemiroviča-Dančenko Maskavas Akadēmiskais muzikālais teātris, Maskava