PĀRCĒLTS

15. jubilejas festivāls „Zelta Maska Latvijā“ notiks 2021. gadā

Krievijas Nacionālā teātra Prēmija unFestivāls “Zelta Maska”ir paziņojis par visu savu ārzemju projektu pārcelšanu un īpašā vēstulē skatītājiem uzrunājis savu publiku Rīgā, Liepājā un Ventspilī, Tallinā un Narvā, Telavivā, Stambulā un citās pilsētās. Iemesls -nepieredzēti lielais Covid-19 saslimstības pieaugums, ko konstatējusi Pasaules Veselības organizācija.

“Festivāls “Zelta Maska” savas programmas ārvalstīs organizē jau vairāk nekā 15 gadu. Teātris ir māksla, kas ir dzīva, mainīga un neatzīst robežas. Tas nevar pastāvēt bez nepastarpināta dialoga ar skatītājiem – neatkarīgi no tā, kādā valodā runā šie skatītāji,”ir teikts oficiālajā dokumentā, kas publicēts Krievijas Nacionālā teātra festivāla un Nacionālās teātra balvas “Zelta Maska”mājaslapā goldenmask.ru.“Tādas programmas kā “Zelta Maskas”ārzemju projekti ne tikaiiepazīstina auditoriju ar Krievijas teātri dažādās pasaules malās, bet arī rada vienotu kultūras telpu. Par to, cik tas ir svarīgi, mēs ik gadu esam pārliecinājušies Tallinas, Rīgas, Liepājas, Narvas, Ventspils, Telavivas, Stambulas un citu pilsētu teātra zālēs – visās valstīs un pilsētās, kur pazīst Krievijas mūsdienu teātri un ar interesi seko tā norisēm. Ar saviem kolēģiem Igaunijā, Latvijā, Izraēlā un Turcijā esam kļuvuši par īstiem draugiem un partneriem. Taču situācija, ko izraisījusi koronavīrusa infekcijas straujā izplatība, padara šā gada starptautiskos projektus neiespējamus. Mums bija vērienīgi plāni, bija veikts milzīgs sagatavošanās darbu apjoms, izveidotas programmas, afišas un maršrutu kartes, taču pats galvenais bija tas, ka “Zelta Maskas” izrādes gaidīja skatītāji. Un viņi šīs izrādes noteikti redzēs–bet tikai nākamruden. Un mēs ticam, ka jaunas tikšanās noteikti būs un iepriecinās mūs visus.”

“Zelta Maskai Latvijā” līdz pēdējam brīdim bija pamatotas cerības, ka jubilejas, 15. pēc skaita, festivāls notiks tā afišā norādītajā laikā: no 2020. gada oktobra līdz decembrim. Latvijas Kultūras ministrija un Latvijas Ministru kabinets apstiprināja kārtību, kas ļauj valsts teritorijā iebraukt festivāla dalībniekiem, ievērojot noteiktus nosacījumus.Tomēr tagad, kad ir pārtraukta regulāra aviosatiksme un slēgtas robežas, joprojām pastāv liels Covid-19 izplatīšanās risks, festivāla norise paliek neiespējama.

Šobrīd “Zelta Maska Latvijā” ir panākusi vienošanās ar visām valsts un pašvaldību institūcijām, sponsoriem, partneriem un izrāžu norises vietām, kas iesaistītas festivāla rīkošanā, par šo Latvijā tik populāro teātra svētku pārcelšanu uz 2021. gada rudeni. Festivāla afiša nemainīsies – mainīsies tikai datumi. Visas iegādātās biļetes ir derīgas. Lūdzam sekojiet turpmākai informācijai par jauniem izrāžu datumiem goldenmask.lv un bilesuparadize.lv.

Festivāla organizācijas komiteja cer uz savu skatītāju sapratni un atvainojas par tiem sagādātajām neērtībām. “Šis ir pirmais force-majeure gadījums visā ilgajā  “Zelta Maskas Latvijā” mūžā. Mēs darījām visu iespējamo, lai no tā izvairītos. Protams, nevar nenožēlot, ka pandēmija pārvilkusi svītru tik daudzu cilvēku pūlēm – viņi visi ir darījuši patiešām smagu darbu, organizējot šo vērienīgo starptautisko festivālu. Taču mēs esam pārliecināti, ka tas nekādi neiespaidos attiecības starp “Zelta Masku Latvijā” un tūkstošiem skatītāju, kuri to mīl, tai uzticas un augstu vērtē festivāla sarūpēto iespēju skatīt labākās Krievijas teātru izrādes,” saka Jūlija Ločmele, festivāla vadītāja Latvijā.
Sīkāka informācija – goldenmask.ru, goldenmask.lv un artforte.lv.
 
Festivāls «Zelta Maska Latvijā» ir gada svarīgākais teātra dzīves notikums, kas vieno krievu un latviešu skatītājus. Festivāls izrāda pēdējās sezonas labākās Krievijas izrādes, kas saņēmušas Krievijas festivāla «Zelta Maska» balvas vai nominētas tām. Visas izrādes tiek demonstrētas ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.
Jaunajā festivāla programmā ir iekļautas sešas izrādes: Maskavas Nāciju teātra izrāde “Irānas konference”, Jeruna Ferbruhena horeogrāfiskais iestudējums “Deju grīda”  teātrī “Balets Maskava”, Sankpēterburgas Leonīda Jakobsona baleta teātra izrādes “Dons Kihots” un “Galā koncerts”, Ļesosibirskas teātra “Poisk” izrāde “Mirušās dvēseles”, kā arī Sanktpēterburgas teātra izrāde visai ģimenei “Caciki iet uz skolu” pēc Monijas Nilsones-Brenstrēmas stāsta motīviem.

 

15 Юбилейный фестиваль «Золотая Маска в Латвии» состоится в 2021 году

Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска» объявил о переносе всех своих зарубежных проектов и обратился с письмом к зрителям Риги, Лиепаи и Вентспилса, Таллинна и Нарвы, Тель-Авива, Стамбула и других городов.Причиной послужил беспрецедентный прирост заболевших Covid-19, зафиксированный ВОЗ.

«Фестиваль «Золотая Маска» проводит свои программы за рубежом более 15 лет. Театр – искусство живое, меняющееся и не признающее границ. Его существование невозможно без постоянного диалога со зрителем, вне зависимости от того, на каком языке этот зритель говорит, – говорится в официальном документе, опубликованном на сайте Российского Национального театрального фестиваля и Премии «Золотая Маска» goldenmask.ru.– Программы, подобные проектам «Золотой Маски» за рубежом, не только знакомят аудиторию по всему миру с российским театром, но и создают единое пространство для людей культуры. Мы каждый год убеждались в важности этого в театральных залах Таллинна, Риги, Лиепаи, Нарвы, Вентспилса, Тель-Авива, Стамбула и других городов – везде, где теперь знают и с большим интересом следят за современным российским театром. С нашими коллегами в Эстонии, Латвии, Израиле и Турции мы стали по-настоящему друзьями и партнерами. Но ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции, делает невозможными международные проекты в этом году. У нас были обширные планы, был проделан огромный объем подготовительной работы, составлены афиши и маршрутные карты, но самое главное – спектакли «Золотой Маски» ждали зрители. И эти постановки обязательно увидят, но только следующей осенью.  И мы верим – новая встреча обязательно будет и принесет нам всем радость».

«Золотая Маска в Латвии» до последнего дня имела все основания рассчитывать на то, что юбилейный, 15-й по счету фестиваль состоится в указанные в афише сроки: в октябре-декабре 2020 года. Министерство культуры Латвии и кабинет министров Латвии утвердили порядок, позволяющий въехать на территорию страны участникам фестиваля с соблюдением определенных условий. Однако все набирающая силу вторая волна пандемии и невозобновление  авиасообщения между нашими странами оказались непреодолимым препятствием для проведения «Золотой Маски в Латвии» в 2020 году.
К настоящему моменту «Золотая Маска в Латвии» достигла договоренностей со всеми государственными и муниципальными институциями, спонсорами, партнерами и площадками, задействованными в организации фестиваля, о переносе популярнейшего театрального праздника страны на осень 2021 года. Афиша будет сохранена, изменятся только даты. Все купленные билеты действительны. Следите за информацией о новых датах на сайте фестиваля goldenmask.lv и bilesuparadize.lv.
Оргкомитет фестиваля надеется на понимание своих зрителей и приносит им извинения за доставленные неудобства. «Это первый форc-мажор за долгую историю «Золотой Маски в Латвии». Мы сделали все возможное, чтобы его избежать. Конечно, нельзя не сожалеть, что пандемия перечеркнула усилия множества людей, занятых таким трудным делом, как проведение крупного международного фестиваля. Но мы уверены, что это никак не отразится на отношениях «Золотой Маски в Латвии» и тысяч зрителей, которые любят ее, доверяют ей и ценят за возможность увидеть лучшие российские спектакли», -- говорит Юлия Лочмеле, руководитель фестиваля в Латвии.

Подробности – на goldenmask.ru, goldenmask.lv и arforte.lv.

1. septembrī 2020