Solījums rītausmā

No_arodskolas/S_učiļišča

Serjoža